Notice: Undefined variable: replacements in /var/www/clients/client1/web3/web/plugins/content/imageresize.php on line 39
  •         Construcţia a două clădiri experimentale unicamerale, coroborând un număr minim de elemente furnizate de literatura de specialitate arheologică.
  •       Construcţia unei locuinţe adâncite, pornind de la Bordeiul nr. 6, Căţelu Nou, Bucureşti (publicat în Cercetări arheologice, Bucureşti II, în 1962, Valeriu Leahu).
  •      Construcţia unei locuinţe bicamerale, pornind de la „Casa cu prispă”, Popeşti - Mihăileşti, jud. Giurgiu (publicat în Dacia. Revue d’Archeologie et d’Histoire Ancienne, Vol. XLVIII – XLIX, 2004 – 2005, Alexandru Vulpe).