Notice: Undefined variable: replacements in /var/www/clients/client1/web3/web/plugins/content/imageresize.php on line 39

CAPITOLUL VIII

DIZOLVAREA ŞI LICHIDAREA

 

ART. 88 ASAIR se dizolvă:

(1) De drept prin:

a.realizarea sau, după caz, imposibilitatea realizării scopului pentru care a fost constituită, dacă în termen de 3 luni de la constatarea unui astfel de fapt nu se produce schimbarea acestui scop;

b.imposibilitatea constituirii Adunării Generale sau a Consiliului Director în conformitate cu Statutul asociaţiei, dacă această situaţie durează mai mult de un an de la data la care, potrivit Statutului, Adunarea Generală sau, după caz, Consiliul Director trebuia să se constituie;

c.reducerea numărului de asociaţi sub limita fixată de lege, dacă acesta nu a fost completat timp de 3 luni.

(2) Prin hotărâre judecătorească, la cererea oricărei persoane interesate atunci când:

a.scopul sau activitatea ASAIR a devenit ilicită sau contrară ordinii publice;

b.realizarea scopului este urmărită prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice;

c.urmăreşte alt scop decât cel pentru care a fost constituit;

d.ASAIR a devenit insolvabilă;

e.asociaţia nu mai obţine autorizaţiile prealabile necesare, potrivit legii.

(3) Prin hotărârea Adunării Generale.

(4) În alte situaţii prevăzute de lege.

ART. 89 În cazul lichidarii ASAIR, lichidatorii sunt numiţi de instanţa judecătorească sau de Adunarea Generală după caz.

ART. 90 Odată cu numirea lichidatorilor, mandatul Consiliului Director încetează.

ART. 91 Lichidatorii la intrarea în funcţie efectuează inventarul şi încheie un bilanţ care să constate situaţia exactă a activului şi pasivului.

ART. 92 Ei sunt obligaţi să primească şi să păstreze registrele şi orice alte acte ale ASAIR şi să ţină un registru cu toate operaţiunile lichidării, în ordinea datei acestora.

ART. 93 Lichidatorii îşi îndeplinesc mandatul sub controlul cenzorului.

ART. 94 Lichidatorii au obligaţia de a continua operaţiunile juridice în curs, de a încasa creanţele, de a plătii creditorii, iar dacă numerarul nu este suficient, de a transforma şi restul activului în bani, procedând la vânzarea prin licitaţie publică a bunurilor mobile şi imobile.

ART. 95 Lichidatorii pot realiza numai acele operaţiuni noi care sunt necesare finalizării celor aflate în curs de derulare.

ART. 96 În cazul dizolvării Asociaţiei, bunurile rămase în urma lichidării nu se pot transmite către persoane fizice.

ART. 97 Aceste bunuri pot fi transmise către persoane juridice de drept privat sau de drept public cu scop identic sau asemănător.

ART. 98 Dacă în termen de 6 luni de la terminarea lichidării, lichidatorii nu au reuşit să transmită bunurile în condiţiile art. 97, ele se atribuie de instanţa competentă unei persoane juridice cu scop identic sau asemănător.

ART. 99 Data transmiterii bunurilor este cea a întocmirii procesului-verbal de predare-preluare, dacă prin aceasta nu s-a stabilit o dată ulterioară.

ART. 100 Lichidatorii încheie operaţiunile şi remit celor în drept contul gestiunii numai după expirarea unui termen de 6 luni de la publicarea dizolvării ASAIR.

ART. 101 După încheierea lichidării, lichidatorii sunt obligaţi ca în termen de două luni să depună bilanţul, registrul jurnal şi un memorandum, să declare operaţiunile de lichidare la Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor al judecătoriei în a cărei circumscripţie teritorială îşi are sediul ASAIR şi să îndeplinească toate procedurile de publicare şi radiere din acest Registru.

ART. 102 Dacă în termen de 30 de zile de la depunerea bilanţului nu se înregistrează nici o contestaţie, bilanţul se consideră definitiv aprobat, iar lichidatorii, cu autorizarea judecătoriei, vor remite celor în drept bunurile şi sumele rămase de la lichidare, împreună cu toate registrele şi actele ASAIR şi ale lichidării, după aceasta fiind consideraţi descărcaţi.

ART. 103 ASAIR încetează a avea fiinţă la data radierii din Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor.

ART. 104 Radierea se face în baza actului constatator eliberat lichidatorilor, prin care se atestă descărcarea acestora de obligaţiile asumate.


Notice: Undefined variable: replacements in /var/www/clients/client1/web3/web/plugins/content/imageresize.php on line 39

Warning: getimagesize(images/stories/sigla_ap.png): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/clients/client1/web3/web/plugins/content/smartresizer.php on line 336

Warning: getimagesize(images/stories/monitoruloficial1.png): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/clients/client1/web3/web/plugins/content/smartresizer.php on line 336
Afilieri

sigla AP

Parteneri proiecte

sigla medieval     sigla marktwain

sigla atelierfoaieverde    ampm

sigla facultateadeistorie   sigla mjb

logo ViitorPlus Small    APADOR CH bun-300x300 copy copy

sigla centrulculturalgorj

Parteneri financiari

afcn1

   bragadiru         spciii1

trident1 huttnes1

eeusoft1 alfaromtrans-ro1

MonitorulOficial1 lamad1

delta1

Doneaza

Doneaza

Comunitate

Facebook