Notice: Undefined variable: replacements in /var/www/clients/client1/web3/web/plugins/content/imageresize.php on line 39

CAPITOLUL VI

DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE MEMBRILOR

 

ART. 38 Membrii fondatori şi membrii asociaţi au următoarele drepturi:

a. să-şi exprime prin vot opţiunea faţă de proiectele de hotărâri ale Adunării Generale;

b. să aleagă şi să fie aleşi în Consiliul Director, dacă au aptitudini şi capacitate pentru funcţiile pentru care candidează;

c. să beneficieze de programele iniţiate de ASAIR;

d. să participe la programele derulate de asociaţie;

e. să beneficieze de serviciile ASAIR;

f. să beneficieze de rezultatele programelor iniţiate de ASAIR;

g. să folosească însemnele ASAIR pe documentele proprii doar cu aprobarea Consiliului Director;

h. alte drepturi prevăzute în regulamentele ASAIR.

ART. 39 Membrii simpatizanţi ai ASAIR şi membrii de onoare beneficiază de toate drepturile prevăzute la art. 38 mai puţin lit. a) şi b).

ART. 40 Obligaţiile membrilor ASAIR sunt următoarele:

a. să respecte Statutul, regulamentele şi hotărârile Adunării Generale şi ale Consiliului Director al ASAIR;

b. să contribuie la realizarea scopului şi obiectivelor ASAIR prin sprijin financiar, material, moral şi activităţi voluntare în cadrul programelor/proiectelor iniţiate/derulate de ASAIR;

c. să participe la lucrările şi activităţile ASAIR atunci când sunt solicitaţi de către organele de conducere ale acesteia;

d. să îndeplinească obligaţiile potrivit angajamentelor pe care şi le-au luat;

e. să nu desfăşoare în cadrul ASAIR activităţi politice, religioase, etnice, rasiale, sau de altă natură, care contravin prevederilor legale;

f. să restituie, în cazul în care pierde calitatea de membru al asociaţiei, însemnele pe care le-a primit. În cazul în care însemnele au fost distruse sau deteriorate, se va achita o sumă egală cu valoarea de înlocuire a acestora. Folosirea însemnelor ASAIR, după pierderea calităţii de membru, este interzisă şi se pedepseşte conform legislaţiei în vigoare;

g. să îndeplinească celelalte obligaţii prevăzute în Regulamentele adoptate de ASAIR.

ART. 41 (1) În cazul săvârşirii de către membrii asociaţiei a următoarelor abateri:

a. denigrarea activităţii asociaţiei;

b. întreprinderea unor acţiuni ce aduc prejudicii de orice natură asociaţiei;

c. angajarea asociaţiei în acţiuni care nu au fost autorizate de organele de conducere;

d. implicarea asociaţiei în activităţi politice;

e. în cazul persoanelor care fac parte din conducerea asociaţiei, neparticiparea sistematică la activitatea structurii de conducere în care a fost ales sau împiedicarea prin diferite mijloace ca aceasta să-şi desfăşoare în mod eficient activitatea.

            (2) Sancţiunile care se pot aplica sunt următoarele:

a. avertisment verbal;

b. avertisment scris;

c. suspendarea pe termen determinat din asociaţiei sau din funcţia de conducere potrivit Statutului ASAIR;

d. excluderea din ASAIR.

ART. 42 Calitatea de membru încetează în următoarele situaţii:

a. prin retragere, în baza unei cereri de retragere ce nu trebuie motivată,

b. prin excludere în următoarele situaţii:

-      încălcarea gravă a prevederilor statutare şi a hotărârilor organismelor de conducere ale asociaţiei,

-    ca urmare a unei condamnări, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, pentru săvârşirea unor fapte cu caracter penal incompatibile cu misiunea şi principiile asociaţiei;

-      în caz de ne plată a cotizaţiei în termen de 30 de zile calendaristice de la expirarea termenului stabilit.

ART. 43 Excluderea se face de către Consiliul Director al ASAIR prin decizie.

ART. 44 Împotriva deciziei se poate depune contestaţie în termen de 15 zile de la comunicare. Contestaţia se soluţionează de Adunarea Generală.

ART. 45 De la data înregistrării deciziei şi până la soluţionarea acesteia în Adunarea Generală, calitatea de membru al ASAIR este suspendată.


Notice: Undefined variable: replacements in /var/www/clients/client1/web3/web/plugins/content/imageresize.php on line 39

Warning: getimagesize(images/stories/sigla_ap.png): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/clients/client1/web3/web/plugins/content/smartresizer.php on line 336

Warning: getimagesize(images/stories/monitoruloficial1.png): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/clients/client1/web3/web/plugins/content/smartresizer.php on line 336
Afilieri

sigla AP

Parteneri proiecte

sigla medieval     sigla marktwain

sigla atelierfoaieverde    ampm

sigla facultateadeistorie   sigla mjb

logo ViitorPlus Small    APADOR CH bun-300x300 copy copy

sigla centrulculturalgorj

Parteneri financiari

afcn1

   bragadiru         spciii1

trident1 huttnes1

eeusoft1 alfaromtrans-ro1

MonitorulOficial1 lamad1

delta1

Doneaza

Doneaza

Comunitate

Facebook