Notice: Undefined variable: replacements in /var/www/clients/client1/web3/web/plugins/content/imageresize.php on line 39

CAPITOLUL V

MEMBRII ASAIR

 

ART. 34 Membrii ASAIR sunt:

a. membri fondatori – membrii care au constituit asociaţia şi au contribuit moral şi material la fondarea ei şi la constituirea patrimoniului social iniţial;

b. membri asociaţi – membrii care se asociază ulterior fondării ASAIR, care contribuie moral şi material la completarea patrimoniului asociaţiei şi care, prin activitatea lor, sprijină asociaţia în realizarea obiectivelor acesteia, beneficiind de drepturile prevăzute de art. 38 din prezentul Statut. Poate fi membru asociat al ASAIR orice persoană fizică, indiferent de cetăţenie, naţionalitate, apartenenţa politică, sex, religie şi profesie, care doreşte să facă parte din asociaţie şi respectă principiile sale.

c. membri de onoare – persoane fizice, juridice sau personalităţi marcante ale comunităţii ştiinţifice, dar şi ale societăţii civile care, prin activitatea lor, sprijină în mod substanţial asociaţia în realizarea obiectivelor acesteia, contribuind din punct de vedere financiar, moral sau funcţional la realizarea scopului ASAIR. Preşedintele de onoare poate reprezenta ASAIR la întâlniri de orice nivel, poate negocia şi lua decizii în cadrul acestor întâlniri, în numele şi în interesul ASAIR, în baza unei împuterniciri scrise date de Preşedintele ASAIR, cu acordul Consiliului Director.

d. membri simpatizanţi – persoanele fizice sau juridice, cu cetăţenie română sau străină, care prin activitatea desfăşurată nu impietează asupra imaginii sau reputaţiei asociaţiei şi care sunt agreaţi de Consiliul Director.

ART. 35 Poate deveni membru asociat sau membru simpatizant al Asociatiei orice persoana care depune o adeziune scrisă în acest sens. Calitatea de membru  asociat sau de membru simpatizant se dobîndeste prin aprobarea adeziunii de catre Consiliul Director, prin votul a cel puţin 2/3 (două treimi) din numărul membrilor Consiliului.

ART. 36 Calitatea de membru de onoare al ASAIR se acordă de către Adunarea Generală, prin votul a cel puţin 2/3 (două treimi) din numărul membrilor prezenţi, la propunerea Consiliului Director.

ART. 37 Contribuţiile membrilor ASAIR la realizarea scopului şi obiectivelor acesteia constau în sprijin financiar, material, moral şi activităţi voluntare în cadrul programelor/proiectelor iniţiate/derulate de ASAIR.


Notice: Undefined variable: replacements in /var/www/clients/client1/web3/web/plugins/content/imageresize.php on line 39

Warning: getimagesize(images/stories/sigla_ap.png): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/clients/client1/web3/web/plugins/content/smartresizer.php on line 336

Warning: getimagesize(images/stories/monitoruloficial1.png): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/clients/client1/web3/web/plugins/content/smartresizer.php on line 336
Afilieri

sigla AP

Parteneri proiecte

sigla medieval     sigla marktwain

sigla atelierfoaieverde    ampm

sigla facultateadeistorie   sigla mjb

logo ViitorPlus Small    APADOR CH bun-300x300 copy copy

sigla centrulculturalgorj

Parteneri financiari

afcn1

   bragadiru         spciii1

trident1 huttnes1

eeusoft1 alfaromtrans-ro1

MonitorulOficial1 lamad1

delta1

Doneaza

Doneaza

Comunitate

Facebook