Notice: Undefined variable: replacements in /var/www/clients/client1/web3/web/plugins/content/imageresize.php on line 39

CAPITOLUL II

RESURSELE PATRIMONIALE ALE ASAIR

 

ART. 11 Patrimoniul ASAIR este constituit din totalitatea bunurilor aflate în proprietate, din drepturile şi obligaţiile corelative.

ART. 12 Activul patrimonial iniţial al ASAIR este în sumă de 450 lei, şi se compune din aportul în  numerar, în cote egale, al membrilor fondatori.

ART. 13 Patrimoniul iniţial al ASAIR poate fi completat cu venituri obţinute de asociaţie, în condiţiile prevăzute prin statut.

ART. 14 Veniturile ASAIR pot proveni din:

a. cotizaţiile şi taxele membrilor;

b. contribuţiile în numerar şi/sau în natură ale membrilor;

c. dobânzile şi dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiţiile legii;

d. dividendele societăţilor comerciale proprii sau la care ASAIR este asociată;

e. donaţii, sponsorizări sau legate;

f. finanţări comunitare;

g. venituri realizate din activităţi economice;

h. resurse obţinute de la bugetul de stat şi/sau de la bugetele locale;

i. alte venituri, în conformitate cu prevederile legii.

ART. 15 Cuantumul cotizaţiei va fi stabilit anual de către Consiliul Director, până la data de 15 decembrie a anului în curs, pentru anul următor. Această cotizaţie nu poate fi fragmentată, ea având aceeaşi valoare indiferent de data la care membrul intră în asociaţie, în cursul unui an caledaristic.

ART. 16 În funcţie de situaţiile ce se pot ivi, Consiliului Director poate modifica cuantumului cotizaţiei şi/sau al taxelor pentru anul în curs.

ART. 17 În cazul retragerii sau excluderii din asociaţie, sumele depuse sub formă de cotizaţie anuală sau orice altă contribuţie în bani, nu se restituie.

ART. 18 Plata cotizaţiei pentru membrii existenţi în asociaţie la data de 1 ianuarie a fiecărui an se va face în termen de maxim 30 zile calendaristice.

ART. 19 Membrii asociaţi şi membrii fondatori au obligaţia de a achita cotizaţia de membru.

ART. 20 Membrii de onoare şi membrii simpatizanţi nu sunt obligaţi la plata cotizaţiei anuale.

ART. 21 În baza bugetului aprobat, ASAIR va putea efectua cheltuieli pentru:

a. cheltuieli pentru realizarea programelor şi obiectivelor ASAIR;

b. procurarea de cărţi, reviste şi alte materiale informative;

c. rambursarea cheltuielilor efectuate de către membrii ASAIR pentru îndeplinirea unor activităţi în interesul acesteia;

d. salarii, indemnizaţii, prime şi premii;

e. cheltuieli administrative necesare realizării scopului asociaţiei;

f. dobânzi, taxe şi comisioane bancare;

g. alte cheltuieli necesare realizării scopului şi obiectivelor ASAIR.

ART. 22 Întregul patrimoniu va fi evidenţiat şi păstrat în conformitate cu legislaţia română în materie, pe numele ASAIR, şi va fi folosit exclusiv pentru realizarea obiectivelor ei.

ART. 23 ASAIR poate înfiinţa societăţi comerciale conform legii. Dividendele obţinute de către asociaţie din activitatea acestor societăţi comerciale, dacă nu se reinvestesc în aceleaşi societăţi comerciale, vor fi folosite în mod obligatoriu pentru realizarea scopului Asociaţiei.


Notice: Undefined variable: replacements in /var/www/clients/client1/web3/web/plugins/content/imageresize.php on line 39

Warning: getimagesize(images/stories/sigla_ap.png): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/clients/client1/web3/web/plugins/content/smartresizer.php on line 336

Warning: getimagesize(images/stories/monitoruloficial1.png): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/clients/client1/web3/web/plugins/content/smartresizer.php on line 336
Afilieri

sigla AP

Parteneri proiecte

sigla medieval     sigla marktwain

sigla atelierfoaieverde    ampm

sigla facultateadeistorie   sigla mjb

logo ViitorPlus Small    APADOR CH bun-300x300 copy copy

sigla centrulculturalgorj

Parteneri financiari

afcn1

   bragadiru         spciii1

trident1 huttnes1

eeusoft1 alfaromtrans-ro1

MonitorulOficial1 lamad1

delta1

Doneaza

Doneaza

Comunitate

Facebook