Notice: Undefined variable: replacements in /var/www/clients/client1/web3/web/plugins/content/imageresize.php on line 39

STATUT

ASOCIAŢIA STUDENŢILOR ÎN ARHEOLOGIE ŞI ISTORIE DIN ROMÂNIA

(A.S.A.I.R.)

 

CAPITOLUL I

DENUMIREA ASOCIAŢIEI ŞI FORMA JURIDICĂ

 

ART. 1 Denumirea Asociaţiei este “ASOCIAŢIA STUDENŢILOR ÎN ARHEOLOGIE ŞI ISTORIE DIN ROMÂNIA - A.S.A.I.R.”, denumită în continuare “ASAIR”.

ART. 2 ASAIR se constituie ca persoană juridică română de drept privat, în baza dreptului constituţional la liberă asociere şi a voinţei liber consimţite a membrilor fondatori, exprimate în temeiul prevederilor Constituţiei României şi a Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000, aprobată şi completată de Legea 246/2005 şi cu Decretul nr. 31/ 1954 privitor la persoane fizice şi juridice.

ART. 3 ASAIR este o componentă a societăţii civile, organizaţie independentă, nonprofit, apolitică, nonguvernamentală, conform actului de voinţă, expres manifestat prin actul constitutiv şi prin prezentul statut, de către următorii membri fondatori:

1. Cristescu Cătălin, cetățean român, domiciliat în  Deva, bld. Iuliu Maniu, bl. C1, sc. B, et. 1, ap.27, judeţ Hunedoara posesor al actului de identitate CI seria HD, nr. 280395, eliberat de mun. Deva, la data de 16.05.2002 cod numeric personal1810415205572.

2. Bereteu Dinu-Ioan, cetăţean român, domiciliat în Cluj-Napoca, str. Vasile Lupu, nr. 31A, judeţ Cluj, posesor al actului de identitate CI, seria KX, nr. 206030, eliberat de mun. Cluj-Napoca, la data de 02.07.2002, cod numeric personal 1840214125796

3. Crişan Horaţiu, cetăţean român, domiciliat în Cluj-Napoca, str. Suceava, nr. 15, judeţ Cluj, posesor al actului de identitate CI, seria KX, nr. 451982, eliberat de mun. Cluj-Napoca, la data de 07.10.2005, cod numeric personal 1810711125804

ART. 4 (1) Sediul ASAIR este situat în Bucureşti, str. Pictor Ştefan Dumitrescu, nr. 3, bl. 2, sc. 2, ap. 55, Sector 4.

              (2) Sediul ASAIR poate fi mutat în baza hotărârii Consiliului Director.

ART. 5 ASAIR se constituie cu o durată de funcţionare nelimitată.

ART. 6 Asociaţia Studenţilor în Arheologie şi Istorie din România are ca scop organizarea şi sprijinirea activităţilor ştiinţifice, culturale şi educaţionale în arheologie, istorie şi în alte discipline conexe, contribuind la dezvoltarea socio-profesională a studenţilor din cadrul facultăţilor de profil şi a publicului general.

ART. 7 Obiectivele ASAIR sunt:

a. sprijinirea activităţilor ştiinţifice, de cercetare în domeniul arheologiei, istoriei şi altor discipline înrudite cu acestea.

b. favorizarea schimburilor de experienţă pe linie profesională;

c. crearea de parteneriate şi legături de colaborare cu alte organizaţii sau instituţii din ţară şi străinătate, care să contribuie la înţelegerea reciprocă a problemelor şi aspectelor de ordin ştiinţific, cultural sau educaţional;

d. sprijinirea formelor de dialog intercultural;

e. completarea şi îmbunătăţirea metodelor de didactică a istoriei şi/sau arheologiei;

f. promovarea, conservarea, restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural precum şi crearea/modernizarea infrastructurilor conexe

g. impulsionarea dezvoltării turismului cultural;

h. promovarea cooperării în domeniul resurselor naturale şi al ariilor protejate;

i. promovarea energiei regenerabile şi eficientizarea resurselor;

j. creşterea interesului şi responsabilităţii publicului general faţă de domeniile de interes ale asociaţiei;

k. susţinerea prin mijloace specifice a activităţilor de învăţare non-formală pentru tineri, promovarea cetăţeniei active şi dezvoltarea sentimentelor de toleranţă şi înţelegere reciprocă în rândul acestora;

l. susţinerea funcţionării responsabile şi eficiente a sistemului public.

ART. 8 Pentru îndeplinirea obiectivelor propuse, ASAIR desfăşoară următoarele activităţi:

a. Derulează activităti de cercetare, prospectare, consultanţă sau formare de specialişti în domeniul arheologiei;

b. Sprijină iniţiativele cu privire la modernizarea şi revitalizarea cercetării şi interpretării arheologice în spiritul pluridisciplinarităţii;

c. Sprijină, în măsura posibilităţilor, realizarea unor lucrări, cercetări şi studii în domeniile arheologie, istorie si alte stiinte conexe;

d. Realizează şi editează cărţi, publicaţii periodice, articole, reviste sau alte materiale media ce promoveazăde activitate ale ASAIR pe plan naţional sau internaţional;

e. Organizează evenimente cu caracter istoric, reenactment; arheologie experimentală sau living-history;

f. Organizează şi participă la simpozioane, conferinţe, cursuri de pregătire, colocvii, seminarii, dezbateri publice, festivaluri de film, teatru, fotografie, expoziţii sau alte manifestări de acest gen, naţionale sau internaţionale în scopul îndeplinirii obiectivelor propuse;

g. Iniţiază programe de studii şi ateliere didactice în discipline, precum: arheologie, istorie, istoria artei, istoriografie, etc;

h. Iniţiază programe de studii şi ateliere didactice în discipline, precum: istoria relaţiilor internaţionale, teoria relaţiilor internaţionale, drept internaţional şi european, economie politică şi relaţii economice internaţionale, studii regionale variate, sociologia relaţiilor internaţionale, studii de securitate, filozofie politică, principii şi tehnici diplomatice, comunicare politică, limbi moderne, etc.;

i. Dezvoltă reţele la nivel naţional sau internaţional incluzând persoane sau organizaţii interesate de scopurile ASAIR;

j. Dezvoltă o serie de activităţi economice în vederea autofinanţării;

k. Acordă premii, diplome onorifice şi alte distincţii pentru merite deosebite;

l. Desfăşoară orice alte activităţi prevăzute de lege, potrivit scopului şi obiectivelor ASAIR.

ART. 9 ASAIR nu se va angaja în nicio acţiune care:

a.contravine principiilor sale;

b.interferează cu activităţile unor organizaţii politice;

c.aduce atingere principiilor de nediscriminare pe teme politice, religioase, sex sau de rasă.

ART. 10 Schimbarea scopului şi obiectivelor ASAIR se face numai cu întrunirea votului a 4/5 (patru cincimi) din numărul membrilor Consiliului director.


Notice: Undefined variable: replacements in /var/www/clients/client1/web3/web/plugins/content/imageresize.php on line 39

Warning: getimagesize(images/stories/sigla_ap.png): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/clients/client1/web3/web/plugins/content/smartresizer.php on line 336

Warning: getimagesize(images/stories/monitoruloficial1.png): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/clients/client1/web3/web/plugins/content/smartresizer.php on line 336
Afilieri

sigla AP

Parteneri proiecte

sigla medieval     sigla marktwain

sigla atelierfoaieverde    ampm

sigla facultateadeistorie   sigla mjb

logo ViitorPlus Small    APADOR CH bun-300x300 copy copy

sigla centrulculturalgorj

Parteneri financiari

afcn1

   bragadiru         spciii1

trident1 huttnes1

eeusoft1 alfaromtrans-ro1

MonitorulOficial1 lamad1

delta1

Doneaza

Doneaza

Comunitate

Facebook